Municipal Council

SB Member
SB Member
SB Member
SB Member
SB Member
SB Member
SB Member
SB Member
SB Member (President - Liga Ng Mga Barangay)
SB Member ( President - Pambayang Pederasyon ng mga Sangguniang Kabataan)