M-GCQ Protocol Implementation

Please be reminded that our municipality is still under MODIFIED GENERAL COMMUNITY QUARANTINE (MGCQ).
These protocols are still relevant and effective until further notice.
For our safety and the safety of the community, please observe strict compliance.

Ang ating munisipalidad ay nasasailalim pa ng “MODIFIED GENERAL COMMUNITY QUARANTINE (MGCQ)”.

Pinapaalalahanan ang lahat na ang nasasaad na patakaran ay may bisa o epektibo pa sa kasalukuyan.

Para sa kaligtasan ng lahat, maari lamang po na sumonod sa mga ito. Maraming salamat po.

MGCQ Protocol Implementation

 

Protocol On Tricycle Operations (October 01 31, 2020)